SiRaTo Journal Xpress

SiRaTo Journal XpressSiRaTo Journal Xpress utfører skrivetjenester for helse-Norge, privatpraktiserende avtalespesialister og sykehus-leger/spesialister.

SiRaTo Journal Xpress imøtekommer akutte behov for skriving av journaler og epikriser. Spesielt med tanke på å unngå å måtte leie inn vikarer til høye kostnader ved tilfeller av sykdom, ferier eller permisjoner.

Tjenesten er basert på skriving etter lydfildiktater mottatt elektronisk, eller etter diktat på lydkassetter. Legen får journalen tilsendt ferdig skrevet rett inn i eget journalsystem på aktuelle pasient. Dermed opptas ikke legekontorets hardwareressurser mens journal blir skrevet.

Som tredjeparts leverandør i Norsk Helsenett, tilbyr SiRaTo Journal Xpress sikker kommunikasjon og en høy grad av integritet og konfidensialitet i forhold til pasientinformasjon. 

SiRaTo Journal Xpress bruker System X som journalsystem, og har teknisk bistand fra Dataservice AS, Halden, som har det administrative og tekniske ansvaret for dataserveren.  

Elektronisk overføring av innleste journaldiktat kan gjøres via HelseMail, levert av Arcid AS, eller annen adekvat kommunikasjons-software som krypterer lydfilene før sending. 

Følgende er hentet fra: www.nhn.no/journaledi/sirato-journal-xpress/