SiRaTo Journal Xpress

SiRaTo Journal Xpress

SiRaTo Journal Xpress imøtekommer akutte behov for skriving av journaler og epikriser. Spesielt med tanke på å unngå å måtte leie inn vikarer til høye kostnader ved tilfeller av sykdom, ferier eller permisjoner.

 

Tjenesten er basert på skriving etter lydfildiktater mottatt elektronisk, eller etter diktat på lydkassetter. Vi kan håndtere de fleste formater av lydfiler. 

Legen får journalen tilsendt ferdig skrevet rett inn i eget journalsystem på aktuelle pasient. Dermed opptas ikke legekontorets hardwareressurser mens journal blir skrevet.

Som tredjeparts leverandør i Norsk Helsenett, tilbyr SiRaTo Journal Xpress sikker kommunikasjon og en høy grad av integritet og konfidensialitet i forhold til pasientinformasjon.


Elektronisk overføring av innleste journaldiktat kan gjøres via HelseMail, levert av Arcid AS, eller annen adekvat kommunikasjons-software som krypterer lydfilene før sending.

 

Gjennom sikre linjer i Norsk Helsenett kan vi også logge oss inn for å hente lydfiler lagt på avtalt og sikret tilgangssted på server hos dere.

 

Følgende er hentet fra: www.nhn.no/journaledi/sirato-journal-xpress/